Onderzoek Peter Thoelen naar literair landschap in Vlaanderen

Op 1 juli stelde Peter Thoelen zijn rapport over het literaire landschap in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel voor aan OLO, het Overleg Literaire Organisatoren dat ruim 170 literaire organisaties en organisatoren in Vlaanderen verenigt. Dat rapport is het resultaat van een onderzoek dat hij uitvoerde in opdracht van het VFL.


In zijn veldtekening van het literaire landschap maakt Peter Thoelen een kwantitatieve analyse van de manier waarop literatuur in Vlaanderen aan bod komt. Hij analyseert waar, wanneer en rond welke genres er literaire activiteiten georganiseerd worden. Zijn onderzoek baseert zich hiervoor voornamelijk op cijfers uit 2017. Daarnaast laat hij op basis van diepte-interviews verschillende actoren uit de boekensector aan het woord en formuleert hij suggesties voor verder onderzoek.


Het cijfermatige deel gaat onder meer dieper in op de literaire activiteiten van de structureel gesubsidieerde organisaties die werken rond literatuur, literaire manifestaties en activiteiten, de initiatieven van Iedereen Leest en andere leesbevorderingsactiviteiten, de gesubsidieerde auteurslezingen, literaire activiteiten in bibliotheken, cultuurcentra  en sociaal-culturele organisaties, leesgroepen, literaire tijdschriften en boekhandels.

 

Voor het maken van zijn rapport kreeg Peter Thoelen ondersteuning van Frédérique Flamée. Zij hielp mee bij de kwantitatieve bevraging van literaire organisatoren in het kader van een stageopdracht van de opleiding Vergelijkende Moderne Letterkunde aan de UGent. 

 

> Lees de samenvatting van het rapport …

gepubliceerd op: 2019-07-02

Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen