Beurzen voor Vlaamse auteurs stijgen met € 54.600

Het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) kent dit jaar € 954.200 toe aan 103 auteurs in de vorm van werkbeurzen voor nieuwe projecten. Dat is een stijging met € 54.600 ten opzichte van vorig jaar. Een werkbeurs bedraagt dit jaar gemiddeld € 9.264; dat is € 580 meer dan het gemiddelde beursbedrag in 2018. Een aanzienlijk aantal auteurs vraagt dit jaar voor het eerst een werkbeurs aan. 4 op de 5 auteurs die een beurs aanvroegen, ontvingen een positief antwoord.


Het VFL kent elk jaar werkbeurzen toe aan auteurs voor de verwezenlijking van hun creatieve plannen. Behalve auteurs van literair proza, poëzie, theater en kinder- en jeugdliteratuur kunnen ook illustratoren van boeken en stripauteurs een beurs aanvragen. Er kan elk jaar opnieuw een aanvraag ingediend worden. De belangrijkste beoordelingscriteria voor de toekenning van een beurs zijn de literaire kwaliteit van het recent gepubliceerde werk van de auteur en de verwachte kwaliteit van het nieuwe werk, op basis van het ingediende werkplan. Een werkbeurs geeft auteurs de mogelijkheid om een gedeelte van het jaar tijd te kopen om ongestoord te kunnen werken aan hun literaire creaties.

 

De cijfers

 

Dit jaar dienden 131 auteurs een ontvankelijke aanvraag voor een werkbeurs in; aan 103 van hen werd een werkbeurs toegekend. Een werkbeurs wordt uitgedrukt in eenheden. Een eenheid staat gelijk aan € 2.600. In totaal werden 367 eenheden (21 meer dan vorig jaar) toegekend aan 103 auteurs: 71 eenheden voor 18 fictieauteurs; 55 eenheden voor 17 dichters; 116 eenheden voor 30 kinder- en jeugdauteurs en illustratoren; 42 eenheden voor 16 theaterauteurs; 48 eenheden voor 14 stripauteurs en 35 eenheden voor 8 auteurs die in verschillende literaire genres actief zijn.

 

De toegekende werkbeurs wordt slechts effectief uitbetaald tot aan een bepaald inkomensplafond. Dat wil zeggen dat auteurs het toegekende bedrag niet altijd integraal ontvangen. Het VFL kijkt daarvoor naar de belastingaangifte van de auteurs en hun eventuele aandelen in vennootschappen.

 

Instroom van nieuw talent

 

Volgende auteurs ontvingen voor het eerst een werkbeurs als literair auteur: Jana Arns, Sassafras De Bruyn, Leen De Graeve, Michai Geyzen, Nathalie Goossens, Jan Van Der Veken, Jessa Wildemeersch, Dimitri Bontenakel en Jan Van Lierde. Bij de stripauteurs ontvingen Joris Mertens en Sam Vanallemeersch voor het eerst een startbeurs. Dichteres Charlotte Van Den Broeck ontving eerder al een stimuleringsbeurs en een werkbeurs voor non-fictie en ontvangt nu voor het eerst een werkbeurs als literair auteur.

 

Nog meer rechtstreekse steun aan auteurs en vertalers

 

Na de zomer kent het VFL nog beurzen toe aan literaire debutanten en aan Vlaamse non-fictieauteurs. Daarnaast zijn er drie subsidierondes per jaar voor literair vertalers en ondersteunt het VFL jaarlijks ongeveer 2.800 lezingen van een 480-tal verschillende auteurs in scholen, bibliotheken, verenigingen, boekhandels en zorginstellingen.

 

> Overzicht toekenningen werkbeurzen 2019 ...

gepubliceerd op: 2019-05-15

Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen