Opnieuw projectsubsidie fragmentvertalingen voor vertalers uit het Nederlands

Voor de vierde keer organiseert het VFL een subsidieregeling voor professionele vertalers die een fragment uit een literair werk van een Vlaamse auteur uit het Nederlands willen vertalen. Met dit initiatief willen we zowel professionele vertalers ondersteunen in hun verdere ontwikkeling als de promotie van Vlaams literair werk verder ondersteunen en diversifiëren.


Vertalers kunnen een fragment voorstellen uit een oorspronkelijk Nederlandstalig literair werk van een Vlaamse auteur. De volgende genres komen daarbij in aanmerking: literaire fictie, poëzie, essay, theater, kinder- en jeugdliteratuur, strips en verhalende non-fictie. Met deze subsidie kunnen de vertalers tijd vrijmaken om een fragmentvertaling te maken van een Vlaams literair werk om het onder de aandacht te brengen van buitenlandse uitgevers of mediatoren.


Deze regeling staat open voor professionele literaire vertalers uit het Nederlands die zijn geaccrediteerd door het Vlaams Fonds voor de Letteren en het Nederlands Letterenfonds. Dat wil zeggen dat hun literair vertaalwerk in het verleden al positief is beoordeeld door (een van) de fondsen. Vertalers kunnen deze projectsubsidie ook als duo aanvragen.


De uiterste indiendatum voor aanvragen is 1 mei 2019. Het VFL streeft ernaar om binnen een maand na de indiendatum een beslissing te nemen over de aanvraagdossiers. Indien er een subsidie wordt toegekend, bedraagt deze 750 euro.

Deze regeling heeft geen impact op de al bestaande vertaalsubsidies van het VFL, die een deel van het vertalershonorarium dekken voor buitenlandse uitgevers die een Vlaams boek in vertaling willen uitgeven. Die subsidieregeling blijft de hoeksteen van hetvertaalbeleid van het VFL.


> Reglement projectsubsidie fragmentvertaling uit het Nederlands 2019 ...

> Aanvraagformulier projectsubsidie fragmentvertaling uit het Nederlands 2019 ...

gepubliceerd op: 2019-04-10

Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen