BoekenOverleg presenteert Memorandum en inclusiecharter

Op maandagnamiddag 1 april vond in het Vlaams Parlement de zevende editie van de Staat van het Boek plaats, een tweejaarlijks sectormoment voor het boekenvak.


Jos Geysels, voorzitter van het BoekenOverleg, presenteerde een Memorandum met 10 prioriteiten voor de komende vijf jaar beleid. Zo pleit de boeken- en letterensector voor een stijging van de middelen, inzet op leesbevordering en een betere ondersteuning van het geïntegreerd letterenbeleid, het literair erfgoed en de bibliotheken. 

 

Karin Brouwers (CD&V), Staf Pelckmans (Groen), Marius Meremans (NV-A), Stephanie D'Hose (Open Vld) en Katia Segers (sp-a) gingen hier vervolgens het debat over aan. Tijdens dat debat stelde het BoekenOverleg vast dat alle aanwezige politieke partijen zich willen hard maken voor een stijging van de financiële ondersteuning van de letterensector en een adequate financiering van het VFL om het geïntegreerd letterenbeleid verder uit te bouwen. Ook hechten ze allemaal bijzonder veel belang aan een volhardend en ambitieus actieplan leesbevordering over beleidsdomeinen heen.

 

Daarnaast gaf de Marokkaans-Nederlandse auteur Abdelkader Benali een inspirerende keynote over het belang van literatuur in de samenleving en de rol die de auteur hierin kan spelen.

 

De dag werd afgesloten met de lancering van een charter voor inclusie in de boeken- en letterensector, dat ter plekke werd ondertekend door de leden van het BoekenOverleg en een aantal andere belangrijke stakeholders. Met het charter wil het BoekenOverleg de boeken- en letterensector uitnodigen om actief en duurzaam in te zetten op inclusie. Op de website zijn concrete acties opgenomen en worden inspirerende praktijken gedeeld. Ondertekenen kan online via www.elkverhaaltelt.org.

 

> Lees het Memorandum van het BoekenOverleg ...

 

gepubliceerd op: 2019-04-01

Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen