Kwaliteitsgaranties voor auteursresidenties

Auteurs doen steeds vaker een beroep op residenties om zich af te zonderen tijdens het schrijven. De literaire sector volgt: steeds meer organisaties willen residentieverblijven aanbieden. Een positieve evolutie, die Internationaal Literatuurhuis Passa Porta en het Vlaams Fonds voor de Letteren omarmen met een charter dat duidelijke afspraken tussen auteurs en aanbieders voorschrijft.


Duidelijke afspraken en een kwalitatieve invulling


Het nieuwe ‘Charter voor een kwaliteitsvolle literaire residentie’ verschaft duidelijkheid over wat een literair auteur van zo’n verblijf mag verwachten. Het charter vraagt van de aanbieder een degelijke accommodatie en begeleiding in de literaire sector. Dankzij de inbedding van de residentiewerking in een literaire organisatie kunnen residenten gebruik maken van de natuurlijke brug tussen schrijver en publiek en van een breed netwerk van schrijvers en literaire professionals.

 

Gastvrijheid


Als een auteur aanvaard wordt voor een residentie, moet hij/zij kunnen rekenen op gratis accommodatie, bij voorkeur in combinatie met maaltijden of een vergoeding voor de leefkosten. Daarbovenop wordt gegarandeerd dat auteurs die een literaire bijdrage leveren aan de residentieplekken daarvoor correct worden vergoed.
Organisaties die het charter onderschrijven zorgen voor duidelijke selectiecriteria en stemmen hun selectieprocedures af met het Vlaams Fonds voor de Letteren en Passa Porta. Op die manier krijgt een zo groot mogelijk aantal literaire auteurs de kans.

 

Werkplekken


Organisaties die een antwoord willen bieden op de vraag naar verblijfsplekken op korte termijn en voor een korte periode kunnen auteurs (al dan niet betalende) werkplekken zonder selectie aanbieden. Ook hiervoor legt het charter een aantal kwaliteitsgaranties en afspraken vast.

 

Ondersteuning


Als internationaal literatuurhuis stimuleert Passa Porta de creatie van literatuur. Het aanbieden van residentieverblijven voor auteurs uit binnen- en buitenland maakt hier deel van uit. Dit doet Passa Porta al sinds zijn oprichting in 2004.
Sinds 2013 maakt deze residentiewerking deel uit van het geïntegreerd letterenbeleid van het Vlaams Fonds voor de Letteren. Passa Porta is hierin opdrachthouder en stemt de residentiewerking af met het Vlaams Fonds voor de Letteren om deze in te passen in het bredere letterenbeleid. Ook zoeken beide organisaties samen voortdurend naar manieren om de werking te optimaliseren. Dit charter biedt bijvoorbeeld een antwoord op de concrete vragen van vele organisaties die zelf een residentiewerking willen opstarten.

 

Auteurs met vragen over de verschillende residentiemogelijkheden kunnen bij Passa Porta terecht voor ondersteuning in hun zoektocht naar een kwalitatief verblijf. Passa Porta communiceert over de residentieplekken die voldoen aan de criteria die in het charter staan en die het charter onderschrijven.

 

> Lees het volledige charter ...

> Alles over de residentiewerking van Passa Porta ...

gepubliceerd op: 2019-01-30

Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen