Ondersteuning bovenlokale projecten literatuur en leesbevordering via VFL

Op vraag van Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz zal het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) vanaf 2018 projectsubsidies toekennen aan bovenlokale projecten binnen de domeinen literatuur en leesbevordering. Concreet wordt deze  nieuwe doelstelling van het VFL gerealiseerd binnen de bestaande subsidiereglementen voor auteurslezingen, literaire manifestaties en projecten leesbevordering.


Vanaf 1 januari 2018 zijn de provincies niet langer bevoegd voor de persoonsgebonden thema’s, zoals Cultuur, Jeugd, Welzijn en Sport. De provinciale middelen voor cultuur worden vanaf 2018 overgedragen naar de steden en gemeenten of naar de Vlaamse overheid. Voor literatuur en leesbevordering besliste Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz om de projectsubsidies voor bovenlokale projecten te ondersteunen via de reeds bestaande regelingen binnen het VFL.

 

Concreet betekent dit dat vanaf 2018 een ruimere groep van aanvragers in aanmerking komt om bij het VFL een subsidie aan te vragen voor een literaire manifestatie of een leesbevorderingsproject. Ook cultuurcentra, gemeentes en openbare bibliotheken kunnen een subsidie aanvragen. Feitelijke verenigingen en natuurlijke personen kunnen geen aanvraag indienen.

 

Reeds voor hun werking betoelaagde organisaties kunnen enkel een aanvraag indienen indien de structurele subsidie die zij van de Vlaamse overheid ontvangen (binnen het beleidsdomein cultuur) lager is dan 300.000 euro. Als aan deze voorwaarde voldaan is, kan enkel subsidie aangevraagd worden voor waardevolle/bijzondere of eenmalig literaire projecten die geen deel uitmaken van de reguliere gesubsidieerde werking.

 

> Lees meer over subsidies voor literaire manifestaties…

> Lees meer over subsidies voor projecten leesbevordering…

gepubliceerd op: 2017-11-06

Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen