Nederlands Letterenfonds zoekt leden voor Raad van advies

Het Nederlands Letterenfonds, de Nederlandse tegenhanger van het Vlaams Fonds voor de Letteren, is voor 2018 op zoek naar nieuwe leden voor de Raad van advies.


Het Nederlands Letterenfonds stimuleert, door middel van beurzen en subsidies aan schrijvers, vertalers, uitgevers en festivals, de kwaliteit en diversiteit in de literatuur en draagt bij aan de verspreiding en promotie van de Nederlands- en Friestalige literatuur in binnen- en buitenland. Voor de toekenning van subsidies laat het Nederlands Letterenfonds zich adviseren door een breed samengestelde Raad van advies met grote kennis van de nationale en internationale letterkunde. De Raad van advies bestaat maximaal uit 50 personen. Uit de Raad worden de adviescommissies voor de verschillende subsidieregelingen samengesteld. De zittingstermijn is twee jaar en kan eenmaal worden verlengd.

 

Op dit moment wordt er gezocht naar nieuwe leden, van wie het mandaat start met ingang van 2018. Van de kandidaten wordt verwacht dat ze in een relatief kort tijdsbestek een onafhankelijk oordeel over de kwaliteit van zowel literair werk als subsidieaanvragen kunnen geven en hun mening goed kunnen beargumenteren (zowel schriftelijk als mondeling). Ervaring met het adviseren over aanvragen verdient aanbeveling, maar is niet noodzakelijk. Deskundigheid, visie, betrokkenheid en het vermogen tot onafhankelijke oordeelsvorming zijn essentieel.

 

Het Nederlands Letterenfonds hecht groot belang aan diversiteit en verwelkomt daarom graag sollicitaties van mensen die nu in de Raad van advies ondervertegenwoordigd zijn. Kandidaturen zijn welkom tot en met 27 november 2017.

 

> Meer informatie ...

gepubliceerd op: 2017-11-06

Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen