108 auteurs ontvangen werkbeurs van VFL

Het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) kent dit jaar 936.000 euro toe aan 108 auteurs in de vorm van werkbeurzen voor nieuwe projecten. Drie kwart van de auteurs die een aanvraag indienden, ontvangt een beurs. Een werkbeurs bedraagt in 2017 gemiddeld 8.658 euro.


Het VFL kent elk jaar werkbeurzen toe aan auteurs voor de verwezenlijking van hun creatieve plannen. Behalve auteurs van literair proza, poëzie, theater en kinder- en jeugdliteratuur kunnen ook illustratoren van prentenboeken en stripauteurs een beurs aanvragen.

 

Een werkbeurs geeft auteurs de mogelijkheid om een gedeelte van het jaar tijd te kopen om ongestoord te kunnen werken aan hun literaire creaties. Ze kunnen elk jaar opnieuw een aanvraag indienen. Het belangrijkste beoordelingscriterium voor de toekenning van een beurs is de literaire kwaliteit van het recent gepubliceerde werk van de auteur.

 

Dit jaar dienden 142 auteurs een ontvankelijke aanvraag voor een werkbeurs in:

-        22 auteurs met een werkplan proza;

-        13 auteurs met een werkplan poëzie;

-        14 auteurs met een werkplan theater;

-        32 auteurs en illustratoren met een werkplan illustratie, kinder- en jeugdliteratuur;

-        40 auteurs met een werkplan strips;

-        21 auteurs met een meervoudige aanvraag voor twee of meer genres.

 

Een werkbeurs wordt uitgedrukt in eenheden. Eén eenheid staat in 2017 gelijk aan 2.600 euro (vrij van inkomstenbelasting). In totaal werden 360 eenheden toegekend aan 108 auteurs:

-        74 eenheden voor 19 proza-auteurs;

-        38 eenheden voor 10 auteurs met een werkplan poëzie;

-        42 eenheden voor 12 theaterauteurs;

-        80 eenheden voor 22 kinder- en jeugdauteurs of illustratoren;

-        61 eenheden voor 26 stripauteurs;

-        65 eenheden voor 19 auteurs met een meervoudige aanvraag.

 

De toegekende werkbeurs wordt slechts effectief uitbetaald tot aan een bepaald inkomensplafond. Dat wil zeggen dat auteurs het toegekende bedrag niet altijd integraal ontvangen. Het VFL kijkt daarvoor naar de belastingaangifte van de auteurs en hun eventuele aandelen in vennootschappen. Op die manier kunnen deze beurzen optimaal worden ingezet om auteurs effectief tijd te kunnen laten vrijmaken om aan hun boekprojecten te werken.

 

Sinds 2016 kunnen ook non-fictieauteurs een werkbeurs aanvragen bij het VFL. Uiterlijk op 15 mei 2017 moeten zij een dossier indienen. De adviescommissie Non-Fictie geeft haar advies over de aanvragen. De beslissingen worden bekendgemaakt in oktober.

 

> Overzicht toekenningen werkbeurzen 2017 …

gepubliceerd op: 2017-05-04

Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen