De Vlaamse Erfgoedbibliotheek zoekt projectmedewerker DBNL (M/V/X)

Voor de opvolging van het project en het verhogen van het gebruik en de visibiliteit van de DBNL in Vlaanderen, zoekt de Vlaamse Erfgoedbibliotheek een deskundige en gedreven projectmedewerker. De projectmedewerker werkt daarbij nauw samen met de DBNL-coördinator in de KB Den Haag.


De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek is een netwerkorganisatie van zes representatieve Vlaamse erfgoedbibliotheken. De vzw gelooft dat goed bewaarde en toegankelijk gemaakte erfgoedcollecties in bibliotheken een essentiële bouwsteen vormen voor een zelfbewuste, kritische samenleving. De Vlaamse Erfgoedbibliotheek ontwikkelt met steun van de Vlaamse overheid projecten rond en onderzoek naar de ontsluiting, de digitalisering en de conservering van erfgoedcollecties. Verder zorgt ze voor expertise-uitwisseling en deskundigheidsopbouw in de sector en sensibiliseert ze het publiek voor het rijke bibliotheekerfgoed dat in Vlaanderen aanwezig is. Ze doet dit steeds op een kwaliteitsvolle en innovatieve manier. Hiervoor won ze in 2013 de Cultuurprijs voor Cultureel Erfgoed van de Vlaamse overheid.


De Vlaamse Erfgoedbibliotheek is samen met de Nederlandse Taalunie en de Koninklijke Bibliotheek van Nederland (KB) verantwoordelijk voor de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren. De DBNL is een website over de Nederlandse literatuur, taal en cultuurgeschiedenis. De site bevat literaire teksten, secundaire literatuur en aanvullende informatie. De KB is als uitvoerder van dit Nederlands-Vlaams project verantwoordelijk voor de digitalisering en ontsluiting van de teksten. De Vlaamse Erfgoedbibliotheek is ondermeer verantwoordelijk voor de Werkgroep Content die advies levert over de werken die gedigitaliseerd moeten worden.


Voor de opvolging van het project en het verhogen van het gebruik en de visibiliteit van de DBNL in Vlaanderen, zoekt de Vlaamse Erfgoedbibliotheek een deskundige en gedreven projectmedewerker. De projectmedewerker werkt daarbij nauw samen met de DBNL-coördinator in de KB Den Haag.


Reageren kan tot en met 6 maart 2017.

 

> Lees de volledige vacature…

gepubliceerd op: 2017-02-14

Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen