Subsidiereglementen werkbeurzen literaire auteurs en werkbeurzen stripauteurs online

De werkbeursreglementen en aanvraagformulieren 2017 voor literaire auteurs en voor stripauteurs kan u raadplegen op onze website.


Er zijn twee wijzigingen waar we uw aandacht op willen vestigen:

 

De werkbeurzen worden geïndexeerd: in 2017 stijgt een werkbeurseenheid van 2.500 naar 2.600 euro. Dat wil zeggen dat een werkbeurs in 2017 5.200 (een minimumbeurs van 2 eenheden) tot 20.800 (een maximumbeurs van 8 eenheden) euro bedraagt. Ook het inkomensplafond waarboven geen werkbeurs wordt uitbetaald wordt geïndexeerd, van 39.200 naar 40.800 euro.

 

Voor de ondersteuning van non-fictieauteurs heeft het VFL sinds 2016 een aparte werkbeursregeling. Dat wil zeggen dat alle non-fictieprojecten, ook literaire essays, voortaan niet meer onder het bestek vallen van de werkbeursregeling voor literaire auteurs met indiendatum op 1 december. Het subsidiereglement en de formulieren voor de volgende aanvraagronde voor werkbeurzen voor non-fictie (dus ook voor literaire essays) worden in het voorjaar van 2017 gepubliceerd op de VFL-website.

 

1 december 2016 is de deadline voor aanvraagdossiers 2017 voor werkbeurzen voor literaire auteurs. Uiterlijk op 10 december 2016 moeten aanvraagdossiers voor werkbeurzen voor stripauteurs ingediend worden.

 

Meer informatie over de subsidiereglementen:

> Werkbeurzen voor literaire auteurs...

> Werkbeurzen voor stripauteurs...

 

 

gepubliceerd op: 2016-09-07

Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen