Aangepaste deadline aanvragen literaire tijdschriften 2017 – 2020

De uiterste indiendatum voor de meerjarige subsidieaanvragen van de literaire tijdschriften is verschoven van 15 september naar 15 oktober 2016. Aanvragers krijgen dus een maand langer de tijd om hun dossier op te maken. Het reglement en de bijbehorende in te vullen documenten zijn terug te vinden op de website.


In dit nieuwe, meerjarige reglement voor literaire tijdschriften komt de klemtoon te liggen op de ondersteuning van de creatieve output van de tijdschriften. Honoraria en redactiekosten zullen doorwegen bij de bepaling van het subsidiebedrag.

 

Vanuit het gelijkheidsbeginsel wordt gekozen voor een eenduidige en transparante manier van subsidiëring met een focus op de vergoedingen aan auteurs, illustratoren en vertalers. Daarnaast kan maximaal 35% van de subsidie ingezet worden voor redactionele begeleiding en bijdragen van creatieve aard.

 

 

> Meer informatie over de subsidieregeling voor literaire tijdschriften...

gepubliceerd op: 2016-08-10

Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen