Werkbeurzen voor literaire auteurs en illustratoren

Wat?

Een werkbeurs is een subsidie aan een literaire auteur met als doel hem financiële ruimte te bieden voor het schrijven van kwalitatief hoogstaand literair werk.

 

Werkbeurzen worden op jaarbasis toegekend. Ze ondersteunen auteurs bij de literaire arbeid die ze dat jaar willen verrichten.

 

Wie kan aanvragen?

Auteurs van Nederlandstalig literair werk – proza, poëzie, theater en kinder- en jeugdliteratuur – met een woonplaats in België kunnen een werkbeurs aanvragen wanneer zij minimaal twee literaire werken in boekvorm hebben gepubliceerd bij een professionele uitgeverij. Het tweede werk moet gepubliceerd zijn uiterlijk op 1 maart van het jaar volgend op de indiening van het aanvraagdossier.

 

Het VFL beschouwt ook illustratoren van kinder- en jeugdboeken als literaire auteurs.

 

Ook toneelauteurs van wie minimaal twee teksten zijn opgevoerd door een professioneel theatergezelschap, kunnen een werkbeurs aanvragen.

 

Voor de ondersteuning van non-fictieauteurs heeft het VFL sinds 2016 een aparte werkbeursregeling. Dat wil zeggen dat alle non-fictieprojecten, ook literaire essays, voortaan niet meer onder het bestek vallen van de werkbeursregeling voor literaire auteurs met indiendatum op 2 december. Het subsidiereglement en de formulieren voor de volgende aanvraagronde voor werkbeurzen voor non-fictie worden in het voorjaar van 2020 gepubliceerd op de VFL-website.

 

Wanneer aanvragen?

Er is één aanvraagronde per jaar. Aanvraagdossiers voor 2020 moeten ten laatste op 2 december 2019 ingediend worden.  

De beslissing over de aanvragen valt ten laatste op 1 mei van het daaropvolgende jaar.

 

Hoe aanvragen?

De aanvraagprocedure en de samenstelling van het dossier staan beschreven in het subsidiereglement.  

 


Mocht u problemen ondervinden bij het downloaden of openen van de reglementen en aanvraagformulieren, aarzel dan niet om ons te contacteren voor een digitale of papieren versie op info@vfl.be.

 

 

 


Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen