Beslissingscollege

Opdracht

Het Beslissingscollege beslist op basis van de gemotiveerde adviezen van de adviescommissies over de subsidieaanvragen. Het evalueert de regelingen en signaleert nieuwe behoeften.

 

Samenstelling

Het Beslissingscollege bestaat uit twaalf leden: de elf voorzitters van de adviescommissies en een onafhankelijke voorzitter die deskundig is op literair vlak. De leden van het Beslissingscollege hebben een mandaat van vier jaar dat niet verlengd kan worden.

 

In het Beslissingscollege zitten:

 • Paul Hermans (voorzitter)
 • Marijke Arijs (AC Proza)
 • Gert Brouns (AC Literaire Manifestaties en Organisaties)
 • Jordi Casteleyn (AC Auteurslezingen)
 • Michel De Dobbeleer (AC Strips)
 • Maarten Dessing (AC Tijdschriften)
 • Marja Hermans (AC Letteren en Samenleving)
 • Erwin Jans (AC Theater)
 • Frauke Pauwels (AC Illustratie en Kinder- en Jeugdliteratuur)
 • Sarah Posman (AC Poëzie)
 • Anneleen Spiessens (AC Vertalingen in het Nederlands)
 • Marnix Verplancke (AC Non-Fictie)

 


Paul Hermans (°1979) is personeels- en communicatieverantwoordelijke bij Modero Gerechtsdeurwaarders. Als afgestudeerd bio-ingenieur organiseerde hij naast zijn functie bij Pfizer en later Technopolis tal van literair-muzikale avonden om uiteindelijk full-time bij Behoud de Begeerte te belanden. Hij werkte meer dan 8 jaar bij dit kunstencentrum voor literatuur, eerst als productiemedewerker en de laatste vijf jaar als zakelijk leider. In 2018 behaalde hij een executive MBA aan de Antwerp Management School.

 

Marijke Arijs (°1961) is literair vertaalster en recensente Franse en Spaanse literatuur voor De Standaard der Letteren. Ze was jurylid voor de Academica Literatuurprijs, de Prijs der Nederlandse Letteren (2007) en de Libris Literatuur Prijs (2011). In 2010 werd ze bekroond met de Prix de la traduction littéraire de la communauté française.

 

Gert Brouns (°1969) runt Boekhandel Limerick in Gent. Een onafhankelijke en eigenzinnige literaire boekhandel met de focus op kwaliteit, verdieping & persoonlijke service. Boekhandel  Limerick herbergt tevens de collectie schrijfmachines van W.F.Hermans.


Jordi Casteleyn (°1980) studeerde Germaanse talen aan de Universiteit Gent, en behaalde aan dezelfde universiteit zijn doctoraatsdiploma. Sinds 2015 is hij als docent verantwoordelijk voor Didactiek Nederlands, Didactiek Nederlands aan anderstaligen, en Talenbeleid aan de Universiteit Antwerpen. Zijn onderzoek focust momenteel op literatuuronderwijs en het verbeteren van spreekvaardigheid.

 

Michel De Dobbeleer (°1978) is slavist, classicus en italianist en doceert Russische literatuur aan de Universiteit Gent. Zijn letterkundige onderzoek behandelt onder meer canonisering en de relatie tussen epos en geschiedschrijving. Hij schreef en organiseerde internationale panels over oorlogs- en andere stripchronotopen, ‘echte’ en alternatieve geschiedenis in strips, en over (canonisering via) stripadaptaties van Oost-Europese klassieken.

 

Maarten Dessing (NL, °1974) heeft zich als freelance journalist gespecialiseerd in de boekenwereld. Hij schrijft over het boekenvak, literatuur, schrijven, taal en alles eromheen. Dessing levert regelmatig bijdragen aan Boekblad, Knack, Bibliotheekblad en Schrijven magazine en incidenteel aan tal van andere bladen. Ook was hij in 2009-2012 jurylid van de AKO Literatuurprijs. Hij schreef het boek Uitgeven in eigen beheer en de Nederlandse editie van De boekenapotheek van Susan Elderkin en Ella Berthoud. Dessing zetelt ook als deskundige literaire non-fictie in de adviescommissie voor auteursbeurzen van het Nederlands Letterenfonds.

 

Marja Hermans is stafmedewerker bij Welzijnsschakels. Vanuit haar communicatiefunctie heeft ze veel contacten met lokale welzijnsschakelgroepen waaronder een aantal groepen die een actieve samenwerking met de lokale bibliotheek nastreven. Was betrokken bij de opstart van en werkte lange tijd voor het Fonds Vrijetijdsparticipatie voor mensen die in armoede leven en is vandaaruit sterk betrokken op het thema ‘toegankelijkheid van cultuur voor mensen die in armoede leven’.


Erwin Jans (°1963) studeerde Germaanse Filologie en Theaterwetenschap aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij werkt als dramaturg aan de Koninklijke Vlaamse Schouwburg (Brussel) en bij het Ro-theater (Rotterdam). Sinds 2006 is hij verbonden als dramaturg aan het Toneelhuis in Antwerpen. Erwin Jans publiceert uitgebreid over theater, literatuur en cultuur en doceert ook over theater en drama.


Frauke Pauwels (°1977) studeerde Germaanse taal- en letterkunde en werkte als leerkracht Nederlands. Na een Master in de Literatuurwetenschappen trok ze resoluut de kaart van de jeugdliteratuur. Ze was korte tijd onderwijsassistent jeugdliteratuur aan de Universiteit Antwerpen. Sinds oktober 2016 werkt ze daar aan een doctoraatsonderzoek over beeldvorming rond STEM, identiteitsconstructie en actief burgerschap in fictie en non-fictie voor kinderen. Daarnaast schrijft zij recensies, eerst voor De Leeswelp, nu voor de recensiesites Mappalibri en De Reactor

 

Sarah Posman (°1982) is als postdoctoraal onderzoeker van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek verbonden aan de Universiteit Gent. Ze is redactielid van nY, schrijft recensies voor deReactor en Poëziekrant, en maakt af en toe poëzievertalingen.

 

Anneleen Spiessens werkt aan het departement Vertalen, Tolken en Communicatie van de Universiteit Gent. Haar onderzoek spitst zich toe op Franse literatuur, vertaling en politiek.

  

Marnix Verplancke (°1966) is freelance literair journalist. Hij publiceert op regelmatige basis in Knack, De Morgen en Trouw.

 

 


Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen