VFL-bestuur

Opdracht

Het VFL-bestuur keurt het meerjarenplan, het jaarlijks actieplan, de begroting en de jaarrekening van het Vlaams Fonds voor de Letteren goed. Het benoemt de leden van het Beslissingscollege, de adviescommissies en de Beroepscommissie.


Samenstelling

Het VFL-bestuur telt minstens negen leden met literaire kennis en bestuurlijke ervaring. Een vertegenwoordiger van de Vlaamse regering woont de vergaderingen bij als raadgever.

 

De Vlaamse regering benoemt de leden van het VFL-bestuur op voordracht van het VFL-bestuur. De bestuurders worden benoemd voor vier jaar. Hun mandaat kan eenmaal worden verlengd.

 

In het VFL-bestuur zitten:


Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur heeft de leiding over het dagelijkse beheer en werkt onder het toezicht van het VFL-bestuur.

 

In het Dagelijks Bestuur zitten:


 

Geertrui Daem (°1952) is schrijfster van verhalen, romans en theater. Haar werk werd vaak bekroond. Ze debuteerde in 1992 met de bundel Boniface en publiceerde tot nu toe een vijftiental literaire werken, waarvan het laatste De Bedlegerige in 2011 verscheen.

 

Martine de Clercq (°1951) promoveerde in 1984 aan de K.U. Leuven tot doctor in de Letteren en Wijsbegeerte over Samuel Beckett.  Ze is gewoon hoogleraar emerita en ere-waarnemend rector van de HUB-K.U. Brussel.  Ze doceerde daar onder andere vergelijkende literatuurwetenschap, Engelse en Europese literatuur en ze publiceerde onder meer ‘Nieuwe literatuurgeschiedenis’. Ze was voorzitter van de Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en mede-oprichtster van het Centre for Reception Studies (CERES). Daarnaast was ze bestuurslid van Het Beschrijf/ Passa Porta en van de Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland. Ze is vice-voorzitter van ‘Les Lettres européennes’ en van de Raad van Bestuur van het tijdschrift Passage.

 

Johan de Koning (°1956) is sinds 2014 uitgeefdirecteur van A.W.Bruna Uitgevers in Amsterdam. Tussen 1978 en 2013 bekleedde hij diverse leidinggevende functies in het Vlaamse boekenvak.

 

Rita De Graeve is docent Cultuurmanagement aan de UA. Ze was zakelijk leider van LOD, productiehuis voor muziek en muziektheater en is nu verbonden aan het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media.

 

Christine Depuydt (°1964) was van 2009-2012 schepen van cultuur in Kortrijk. Zij  heeft een sterke interesse in cultuur en zet zich in voor het ondersteunen van creatie. Zij werkte o.a. mee aan de realisatie van de creatieplaats op Buda-eiland, meer bepaald de Budafabriek. Zij is financieel onderlegd en werkt als docent  van economische vakken aan de Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen (Katho). Ze zetelt in het Fondsbestuur als vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering.

 

Dirk De Geest (°1957) doceert moderne Nederlandse letterkunde en algemene literatuurwetenschap aan de KULeuven. Hij is een gepassioneerd lezer. Over zijn complexe ervaring met 20ste-eeuwe literatuur in Nederland en Vlaanderen publiceert hij in diverse tijdschriften.

 

Jos Geysels (°1952) is socioloog en was jarenlang politiek actief. Hij is minister van staat, bestuurslid van de KVS en voorzitter van 11.11.11. Hij publiceert en recenseert onder meer in De Morgen.

 

Geert Lernout (°1954) doceert vergelijkende literatuurwetenschap aan de Universiteit van Antwerpen, waar hij ook het James Joyce Centrum leidt. Hij publiceerde een honderdtal wetenschappelijke artikelen en een tiental boeken en hij vertaalde theaterwerk van James Joyce en Samuel Beckett. Hij is sinds 2007 lid van de Academia Europeae in Londen.

 

Joachim Pohlmann (°1981) studeerde politieke wetenschappen en antropologie aan de KU Leuven. Hij is woordvoerder van de N-VA en schrijver. In 2012 verscheen zijn debuutroman ‘Altijd iets’ (Van Halewyck).

 

An Renard (°1957) studeerde geschiedenis en bibliotheekwetenschappen en werd eind 2000 directeur van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience in Antwerpen. Zij is een van de wegbereiders van vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek, het netwerk van erfgoedbibliotheken in Vlaanderen.

 

Jan Renders (°1949) is socioloog en begon zijn beroepsloopbaan in 1972 op de nationale studiedienst van het ACV. Van 2002 tot 2010 was hij algemeen voorzitter van ACW. Hij schreef verscheidene artikels over sociaal-economische problemen (o.a. in 'De Gids op Maatschappelijk Gebied') en publiceerde in 2010 "Macht of Kracht? Waarom een sociale beweging nodig is".

 

Vincent Stuer (°1975) is hoofdredacteur van het European Political Strategy Centre, de denktank binnen de Europese Commissie. Eerder werkte hij als speechwriter van Commissievoorzitter José Manuel Barroso en als woord- en penvoerder van Karel De Gucht. In 2014 verscheen zijn eerste boek ‘Kleinstaterij! De terugkeer van de natie en de afkeer van Europa’.

 

Peter Theunynck (°1960) is zelfstandig tekstschrijver en dichter. Hij debuteerde in 1997 met 'Berichten van de Pan American Airlines & C°'. In 2010 verschenen zijn zesde dichtbundel, 'Naar een nieuw zeeland', en zijn biografie van Karel van de Woestijne.

 

Koen Van Bockstal (°1961) werkte 18 jaar in de muziekindustrie als directeur van MCA, SONY, en SONY BMG. Na een kort intermezzo bij het Internationaal Filmfestival van Vlaanderen, Gent was hij van 2007 tot 2010 gedelegeerd bestuurder bij Oxfam Wereldwinkels & Oxfam Fairtrade. Sedert 1 januari 2012 is hij directeur van het VFL. In het VFL-bestuur zetelt hij als waarnemend lid zonder stemrecht.

 

Rik Vandecaveye(°1956) was medeoprichter en algemeen coördinator van Kunstencentrum Vooruit in Gent. Als zelfstandig adviseur is hij betrokken bij diverse culturele projecten in Vlaanderen, vooral voor logistiek en productie. Momenteel is hij directeur van de Minardschouwburg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen