Subsidies voor auteursgenootschappen

Wat?

Een auteursgenootschap is gericht op de bekendmaking, de actualisering en de studie van de persoon en het werk van een Vlaams literair auteur. Auteursgenootschappen hebben een duurzame werking en zijn gericht op continuïteit. Ze hebben een literaire, sociale en culturele relevantie op bovenlokaal vlak.

 

Een auteursgenootschap kan in 2019 een subsidie van 750 euro aanvragen. De subsidie is bedoeld om een deel van algemene werkingskosten te helpen dragen. 
 

Wie kan aanvragen?

Organisaties met een rechtspersoonlijkheid met niet-commercieel karakter.

 

Wanneer aanvragen?

Ten laatste op 1 december 2018.

De subsidiebeslissing wordt ongeveer twee maanden na de uiterste indiendatum van de subsidieronde bekendgemaakt.

 

Hoe aanvragen?

De aanvraagprocedure en de samenstelling van het dossier (met aanvraagformulier, begrotingsmodel en bijlagen) staan beschreven in het subsidiereglement.

 

Werkingsverslagen

Na het werkingsjaar en ten laatste op 1 april van het volgende jaar dient het auteursgenootschap een inhoudelijk en financieel werkingsverslag in.

 

Voor auteursgenootschappen gesubsidieerd in 2018:

Voor auteursgenootschappen gesubsidieerd in 2019:


Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen