Startende literaire vertalers

Literaire vertalers die nog geen literaire vertalingen gepubliceerd hebben, kunnen slechts indirect een beroep doen op het VFL. Daarvoor werkt het VFL structureel samen met Expertisecentrum Literair Vertalen (ELV). Het ELV neemt volgende initiatieven voor de ondersteuning van beginnende literaire vertalers:

  • Het aanbieden van mentoraatsprogramma’s, waarbij een beginnende vertaler begeleid wordt door een ervaren vertaler. De vertaler moet een modelcontract kunnen voorleggen.
  • Het aanbieden van ontwikkelingsbeurzen. Deze zijn enkel bestemd voor beginnende literaire vertalers die een cursus bij het ELV of een equivalente opleiding hebben gevolgd.
  • Het organiseren van vertaalcursussen voor beginnende vertalers.
  • Het organiseren van studiedagen over specifieke onderwerpen binnen het literair vertalen.
  • Het aanbieden van een vertalersbestand waarin literaire vertalers een profiel kunnen aanmaken.
  • Het verschaffen van informatie over literair vertalen.

 

Via de subsidiëring van literaire tijdschriften biedt het VFL beginnende literaire vertalers bovendien de mogelijkheid hun eerste vertalingen te publiceren.

 

Zodra een literair vertaler in minstens twee tijdschriften een literaire vertaling heeft gepubliceerd, komt hij in aanmerking voor een stimuleringssubsidie.

 

Het VFL is evenwel geen belangenvertegenwoordiger en kan literaire vertalers niet aan een (eerste) opdracht helpen.


Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen