Subsidies voor literair vertalers

Het Vlaams Fonds voor de Letteren ondersteunt literair vertalers die vreemdtalig werk naar het Nederlands vertalen.

 

Projectbeurzen literair vertalers

Literair vertalers kunnen een projectbeurs aanvragen voor de vertaling van vreemdtalige literaire werken naar het Nederlands. Voor de publicatie of opvoering van dat werk moet de vertaler een contract afsluiten met een professionele uitgever of met het opvoerende theatergezelschap. De vertaler moet minstens twee literaire vertalingen in boekvorm gepubliceerd hebben.

 

Stimuleringssubsidies voor beginnende literair vertalers

Met deze subsidie wil het VFL beginnende literair vertalers de financiële slagkracht en extra motivatie geven om zich verder te bekwamen in het vak van het literair vertalen en zo hun positie op de literaire uitgeversmarkt te versterken. Een stimuleringssubsidie kan maximaal vier keer worden aangevraagd en toegekend: twee maal voor vertalingen in cultureel-literaire tijdschriften en/of in verzamelbundels en twee maal voor vertalingen in boekvorm en/of voor theateropvoering. 

 

Startende literair vertalers

Literair vertalers die nog geen literaire vertalingen gepubliceerd hebben, kunnen slechts indirect een beroep doen op het VFL. Daarvoor werkt het VFL onder meer samen met het Expertisecentrum Literair Vertalen.

 

Projectsubsidie fragmentvertaling uit het Nederlands

Met deze subsidie kunnen professionele literair vertalers uit het Nederlands tijd vrijmaken om een fragmentvertaling te maken van een Vlaams literair werk om het onder de aandacht te brengen van buitenlandse uitgevers of mediatoren.

 


Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen