Subsidies voor leesbevordering

Wat?

Initiatieven die werken rond leesbevordering willen mensen aanzetten om de stap te zetten naar lezen of hen laten kennismaken met boeken die ze nog niet kennen. Dat doen ze door lezers te motiveren en door ervoor te zorgen dat lezers meer plezier vinden in lezen, meer inzicht krijgen in verhalen (en hoe die zich verhouden tot hun eigen verhaal) en diepere of mooiere leeservaringen opdoen. Boeken en lezen doen mensen groeien, zorgen dat mensen zich ontwikkelen en geven mensen meer kansen.

 

Op basis van een analyse van de projecten leesbevordering die de voorbije jaren werden ondersteund, blijkt dat er nood is aan een meer duurzaamheid, uitwisseling en inbreng van externe expertise. Daarom wil het VFL de komende jaren inzetten op volgende prioriteiten.

 

Categorie I: Kleinschalige participatieve projecten met kwetsbare groepen

Duurzame trajecten die aansluiten op de leefwereld van de beoogde doelgroep(en) waarbij de deelnemers op een participatieve manier betrokken worden. Jaarlijks worden er maximaal 6 trajecten ondersteund. Projecten die aanvragen binnen categorie I krijgen een budget van maximaal 1.500 euro. Daarnaast krijgen ze gedurende minimaal een half jaar begeleiding op inhoudelijk en methodologisch vlak. Voor deze begeleiding doet het VFL een beroep op een literaire organisatie.
 

Categorie II: Innovatieve projecten met een bovenlokale uitstraling
Projecten die als experiment starten en mogelijk eerst vooral plaatselijk werken (bv. in een wijk, een stad of gemeente), maar duidelijk aantonen dat ze door hun vernieuwde en kwalitatieve aanpak een bredere impact hebben. Binnen deze projecten kunnen zowel eigen verhalen als bestaande literatuur aan bod komen. Mondelinge vormen van literatuur komen ook in aanmerking.

 

Categorie III: Schrijversresidenties in scholen

Op basis van een positieve evaluatie van een aantal proeftrajecten met auteurs in scholen, wil het VFL per schooljaar de kans geven aan 2 scholen of schoolgemeenschappen om een interactief traject af te leggen met leerlingen, leerkrachten en de bredere schoolomgeving.

 

Wie kan aanvragen?

Uw organisatie moet rechtspersoonlijkheid hebben. Een vzw, een vennootschap, een gemeente of een openbare bibliotheek kan een aanvraag indienen, maar een natuurlijke persoon of een feitelijke vereniging niet. Verder moet uw organisatie een officieel adres hebben in België, meer specifiek in het Nederlandse taalgebied van België of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.

 

Wat als uw organisatie al werkt rond literatuur en/of leesbevordering en hiervoor subsidies ontvangt? Dan kan u enkel een aanvraag indienen als de subsidie die u al krijgt van het VFL of  de Vlaamse overheid lager is dan 300.000 euro.

  

Wanneer aanvragen?

De deadlines voor 2019 zijn de volgende:


15 januari 2019:

  • voor projecten categorie II die lopen vanaf april 2019.

 

15 april 2019:

  • voor projecten categorie II die lopen vanaf juli 2019;
  • voor projecten categorie III die lopen in het schooljaar 2019-2020.

 

15 oktober 2019:

  • voor projecten categorie I die lopen vanaf januari 2020;
  • voor projecten categorie II die lopen vanaf januari 2020.

 

Let op:

 

Er is nog geen overeenkomst afgesloten met een organisatie die de ondersteuning van kleinschalige participatieve projecten op zich zal nemen. Anders dan vermeld in het reglement zijn er hierdoor geen deadlines voor het indienen van projecten categorie I in januari en april 2019. 


Hoe aanvragen?

De aanvraagprocedure en de samenstelling van het dossier staan beschreven in het subsidiereglement en in de aanvraagformulieren.

 

 

Mocht u problemen ondervinden bij het downloaden of openen van de reglementen en formulieren, aarzel dan niet om ons te contacteren voor een digitale of papieren versie op info@vfl.be.


Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen