Beslissingscollege

Opdracht

Het Beslissingscollege beslist op basis van de gemotiveerde adviezen van de adviescommissies over de subsidieaanvragen. Het evalueert de regelingen en signaleert nieuwe behoeften.

 

Samenstelling

Het Beslissingscollege bestaat uit twaalf leden: de elf voorzitters van de adviescommissies en een onafhankelijke voorzitter die deskundig is op literair vlak. De leden van het Beslissingscollege hebben een mandaat van vier jaar dat niet verlengd kan worden.

 

In het Beslissingscollege zitten:

 • Dirk De Geest (voorzitter)
 • Patrick Allegaert (AC Theater)
 • Marijke Arijs (AC Proza)
 • Michael De Cock (AC Letteren en Samenleving)
 • Michel De Dobbeleer (AC Strips)
 • Maarten Dessing (AC Tijdschriften)
 • July De Wilde (AC Vertalingen)
 • Paul Hermans (AC Literaire Manifestaties en Organisaties)
 • Sarah Posman (AC Poëzie en Essay)
 • Luk Van Haute (AC Auteurslezingen)
 • Iris Vansteelandt (AC Illustratie en Kinder- en Jeugdliteratuur)
 • Marnix Verplancke (AC Non-Fictie)

 


Dirk De Geest (°1957) doceert moderne Nederlandse letterkunde en algemene literatuurwetenschap aan de KULeuven. Hij is een gepassioneerd lezer. Over zijn complexe ervaring met de 20ste-eeuwse literatuur in Nederland en Vlaanderen publiceert hij in diverse tijdschriften.

 

Patrick Allegaert is artistiek leider van Museum Dr. Guislain (Gent). Hij is voorzitter van Theater aan Zee (Oostende) en beheerder van hetKIP (Gent). Van 2000 tot 2012 was hij voorzitter van de Vlaamse theatercommissie. Hij is sinds 2009 voorzitter van de Vlaamse Erfgoedcommissie. Hij is als docent kunst- en erfgoedbeleid verbonden aan Erasmushogeschool Brussel en Vives Hogeschool(West Vlaanderen).

 

Marijke Arijs (°1961) is literair vertaalster en recensente Franse en Spaanse literatuur voor De Standaard der Letteren. Ze was jurylid voor de Academica Literatuurprijs, de Prijs der Nederlandse Letteren (2007) en de Libris Literatuur Prijs (2011). In 2010 werd ze bekroond met de Prix de la traduction littéraire de la communauté française.


Michael De Cock (°1972) schrijft, vertaalt, bewerkt, regisseert, acteert en is sinds augustus 2006 directeur van t,arsenaal mechelen. Hij studeerde eerst Romaanse talen en letterkunde, daarna volgde hij een acteursopleiding aan het conservatorium van Brussel. Hij heeft tal van publicaties op zijn naam staan, waaronder een tiental theaterteksten en een aantal (kinder- en jeugd)boeken. Hij is ook de bezieler van GEN2020, een platform dat talentvolle acteurs en theatermakers van diverse origine ondersteunt en wegwijs maakt door een aanbod van masterclasses, coaching en coproducties.

 

Michel De Dobbeleer (°1978) is slavist, classicus en italianist en doceert Russische literatuur aan de Universiteit Gent. Zijn letterkundige onderzoek behandelt onder meer canonisering en de relatie tussen epos en geschiedschrijving. Hij schreef en organiseerde internationale panels over oorlogs- en andere stripchronotopen, ‘echte’ en alternatieve geschiedenis in strips, en over (canonisering via) stripadaptaties van Oost-Europese klassieken.

 

Maarten Dessing (NL, °1974) heeft zich als freelance journalist gespecialiseerd in de boekenwereld. Hij schrijft over het boekenvak, literatuur, schrijven, taal en alles eromheen. Dessing levert regelmatig bijdragen aan Boekblad, Knack, Bibliotheekblad en Schrijven magazine en incidenteel aan tal van andere bladen. Ook was hij in 2009-2012 jurylid van de AKO Literatuurprijs. Hij schreef het boek Uitgeven in eigen beheer en de Nederlandse editie van De boekenapotheek van Susan Elderkin en Ella Berthoud. Dessing zetelt ook als deskundige literaire non-fictie in de adviescommissie voor auteursbeurzen van het Nederlands Letterenfonds.

 

July De Wilde (°1976) is verbonden aan het departement Vertalen, Tolken en Communicatie van de Universiteit Gent. Zij publiceert over vertaling, ironie en Spaans-Amerikaanse literatuur.

 

Paul Hermans (°1979) is communicatieverantwoordelijke bij Modero Gerechtsdeurwaarders. Als afgestudeerd bio-ingenieur organiseerde hij naast zijn functie bij Pfizer en later Technopolis tal van literair-muzikale avonden om uiteindelijk full-time bij Behoud de Begeerte te belanden.  Hij werkte meer dan 8 jaar bij dit kunstencentrum voor literatuur, eerst als productiemedewerker en de laatste vijf jaar als zakelijk leider.

 

Sarah Posman (°1982) is als postdoctoraal onderzoeker van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek verbonden aan de Universiteit Gent. Ze is redactielid van nY, schrijft recensies voor deReactor en Poëziekrant, en maakt af en toe poëzievertalingen.

 

Luk Van Haute (°1963) studeerde Japanse literatuur aan de Universiteit van Tokio en doceerde aan de universiteiten van Leiden, Leuven en Gent. Momenteel is hij freelancer. Hij vertaalde werk van o.a. Haruki Murakami en de Nobelprijswinnaars Kenzaburo Oe en Yasunari Kawabata, en voor diverse media levert hij bijdragen over de Japanse cultuur en maatschappij. 

 

Iris Vansteelandt (°1974) is afgestudeerd als vertaler Nederlands-Spaans-Duits en als licentiaat Germaanse talen Nederlands-Duits en sinds 1997 actief als lesgever talen. In 2006 heeft ze even een switch gemaakt en een paar jaar gewerkt als uitgever van kinder- en jeugdliteratuur. In 2010 is ze aan de slag gegaan bij AP Hogeschool Antwerpen als lerarenopleider en daar is ze vooral bezig met didactiek Nederlands en kinder- en jeugdliteratuur in het basisonderwijs. In oktober 2012 is ze gestart met een onderzoek in verband met de leesattitude van studenten in een lerarenopleiding in een meertalige context.

 

Marnix Verplancke (°1966) is freelance literair journalist. Hij publiceert op regelmatige basis in Knack, De Morgen en Trouw.

 

 


Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen