Adviescommissies

Opdracht

De adviescommissies geven inhoudelijk advies over de subsidieaanvragen, de projectvoorstellen en beoordelingsprocedures. Ze leggen hun adviezen voor aan het Beslissingscollege.


Samenstelling

De adviescommissies tellen vijf leden. Ze worden benoemd voor vier jaar. Hun mandaat is niet verlengbaar. De leden van de adviescommissies zijn auteur, vertaler, criticus/essayist, academicus, uitgever of bestuurslid van een literaire vereniging

 

Belangenvermenging

Commissieleden die betrokken zijn bij een aanvraagdossier nemen niet deel aan de advisering over dit dossier. Ook commissieleden die zich in een recensie uitgesproken positief of negatief hebben uitgelaten over (het literaire werk van) een auteur adviseren niet over zijn of haar aanvraag.

 

Volgende adviescommissies zijn actief:

 

 


Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen