Over het VFL

Het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) is een Vlaamse Openbare Instelling (VOI), opgericht op 30 maart 1999 en actief sinds 1 januari 2000.

 

Missie

Het VFL draagt via een geïntegreerd letterenbeleid zorg voor een dynamisch en divers letterenveld, waarbij de auteur en de lezer centraal staan. Het wil een breed toegankelijk literair landschap mogelijk maken en de Vlaamse literatuur meer zichtbaarheid geven in binnen- en buitenland. Samenwerking met sterke partners, in het letterenveld én over beleidsdomeinen heen en met respect voor de eigenheid van elke speler, is hiervoor een noodzakelijke voorwaarde. Daarbij lopen kwaliteit, professionaliteit en diversiteit steeds als een rode draad door alles wat het VFL doet en waar het VFL voor staat.

 

Beleid

Het VFL-beleid is gericht op de ondersteuning van creatie, productie, presentatie en omkadering. Hiertoe verleent het VFL subsidies, informatie en documentatie. Het organiseert en financiert ook projecten, samenwerkingsplatforms en andere initiatieven.

 

Het VFL evolueerde de jongste jaren van de louter subsidiërende organisatie die het oorspronkelijk was, naar een knooppunt, een katalysator en een bemiddelaar, en vervult daarbij zeer uiteenlopende functies:

 

  • Het VFL ondersteunt talrijke literaire spelers.
  • Het VFL draagt actief bij tot de professionalisering van de Vlaamse literaire sector.
  • Het VFL bewaakt het geïntegreerde letterenbeleid vanuit een helikoptervisie.

 

 

> Huishoudelijk reglement VFL...


Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen