Adviescommissie Strips

  • Michel De Dobbeleer (voorzitter)
  • Jan Baetens
  • Eva Cardon
  • Mara Joustra
  • Joost Pollmann

 


Michel De Dobbeleer (°1978) is slavist, classicus en italianist en doceert Russische literatuur aan de Universiteit Gent. Zijn letterkundige onderzoek behandelt onder meer canonisering en de relatie tussen epos en geschiedschrijving. Hij schreef en organiseerde internationale panels over oorlogs- en andere stripchronotopen, ‘echte’ en alternatieve geschiedenis in strips, en over (canonisering via) stripadaptaties van Oost-Europese klassieken.


Jan Baetens is verbonden aan de opleiding Culturele Studies van de KU Leuven. Hij heeft een speciale interesse voor woord en beeld studies, onder meer in strips. Hij is de auteur van diverse studies over het veld, o.m. "Hergé écrivain (Flammarion, 2006) en, samen met Hugo Frey, "The Graphic Novel. An Introduction" (Cambridge University Press, 2014).

 

Eva Cardon (°1979) werkt als kunstenaar onder de naam Ephameron. Haar illustraties tonen breekbare momenten in een mensenleven. Ze doceert aan verschillende kunsthogescholen in Vlaanderen en voor haar doctoraatsonderzoek in de Kunsten werkt Cardon aan een artistiek autobiografisch beeldverhaal rond het moederschap. In 2015 verscheen ‘Wij Twee Samen’, een gevoelig en experimenteel beeldverhaal over het ziekteproces van haar vader.


Mara Joustra (°1982) werkt als redacteur van strips voor verschillende uitgeverijen. Daarnaast is ze mede-oprichter van de journalistieke stripsite ‘Drawing the Times’ en het stripfestival Cross Comix Rotterdam. 


Joost Pollmann (°1957) was organisator van tien edities van de Stripdagen Haarlem, een van Europa's grootste stripfestivals. Hij schrijft sinds 1998 stripkritieken voor de Volkskrant, publiceerde meerdere essaybundels (in november 2016 verscheen 'De Stripprofessor - Vijftig colleges over tekenkunst') en geeft in binnen- en buitenland lezingen over populaire beeldcultuur.

 


Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen